עדכונים אישיים מהבלוג: הצטרפו ליותר מ-5,300 מנהלים ומנהלות שכבר מנויים וקבלו מאמר מקצועי חדש ומקורי בכל שבוע - חינם.

מהן התכונות הנדרשות למנהל/ת מצליח/ה – תוצאות הסקר וניתוחן

מאת: ענת מילנר כהן וזאב רונן

לפני כחצי שנה פרסמנו כאן סקר עומק על התכונות הנדרשות למנהל/ת מצליח/ה.

ביקשנו לבדוק איך רואה כלל הציבור את דמות המנהל המצליח, בכל הקשור לסט התכונות והכישורים הנדרשים ממנו.

קרוב ל-500 איש השתתפו בסקר (הניתוח להלן מתייחס ל- 470 המשתתפים הראשונים ומאז נוספו עוד משיבים).

חלקים בניתוח זה:

הפצת הסקר

בשלב הראשון הסקר הופץ בבלוג הזה, דרך הניוזלטר, למעל 1,200 מנויים ובמספר פרופילים בפייסבוק ובלינקדאין. בהמשך פורסם הסקר באתרים נוספים.

מתוך רבגוניות קהל המשיבים, ניתן להניח שתוצאות הסקר מייצגות, באופן כללי, מגמות אופייניות לכלל האוכלוסייה. מתוך זהירות, אנו מניחים את הנחת העבודה הזו כאן.

חתכי המצביעים – אפיונים

חילקנו את המשיבים לארבעה חתכים:

  1. שכירים מול עצמאיים
  2. גברים מול נשים
  3. סקטור פרטי מול סקטור ממשלתי
  4. שלש קבוצות גיל (25 עד 40, 40 עד 55, 55 ומעלה. בקבוצת הגיל הצעירה יותר, עד 25, היו מעט מאד מצביעים).

התכונות המועדפות

למשיבים ניתנה בחירה של 46 תכונות שנבחרו על ידינו? כל אחד יכול היה לבחור עד 4 תכונות מתוך הרשימה.

נמצא כי התכונות המובילות במדגם הכללי וברוב החתכים הן:

  1. מנהיג כריזמטי
  2. מאציל סמכויות
  3. נותן דוגמה אישית
  4. מנהל רוחב, רואה תמונה רחבה

כפי שניתן לראות בהמשך, גם כאשר העדפות התכונות היו דומות, המשקל שניתן לכל תכונה היה שונה.

הבדלי ההצבעה מעניינים ומלמדים.

אחת העובדות המעניינות שהתגלו היא כי החל מעשרות המשתתפים הראשונים ועד היום, לא היה שינוי בהעדפה של התכונות המובילות ושלוש התכונות המובילות נותרו בעינן לאורך כל תקופת ההצבעה.

ניתן מכך להסיק, בסבירות הדעת, על עוצמת ההעדפה שלהן בקרב האוכלוסייה כולה.

תכונות רכות

אחת הנקודות המעניינות מניתוח המדגם היא העובדה שהתכונות המועדפות על המצביעים והרלוונטיות למנהלים מצליחים הן תכונות רכות.

מסקנה מעניינת נוספת היא העובדה שרובן ככולן ניתנות לרכישה, להעצמה וללמידה.

תודה למאור מלצר שניתח את ההצבעה ובנה את הגרפים למטה.

תקציר וניתוח כללי

באופן כללי, ניתן לראות כי התכונה המובילה באופן גורף במדגם היא "מנהיג / כריזמטי". כ-45% מהמשתתפים סימנו את התכונה הזאת כתכונה חשובה למנהל טוב. כמו כן, היא התכונה המובילה בכל חתך. שתי תכונות נוספות שבלטו באופן גורף הן "מאציל סמכויות", שכ-32% מהמשתתפים סימנו, אשר מדורגת שנייה כמעט בכל החתכים, ו"נותן דוגמה אישית", שכ-28% מהמשתתפים סימנו ומדורגת בסביבות המקום השלישי כמעט בכל החתכים.

ניכר שעבור כלל המשתתפים, מנהל טוב הוא כזה שמסוגל להוביל את העובדים לביצוע המטלות שלהם תוך כדי מתן דוגמה אישית. בנוסף, המנהל האידאלי הוא לא ריכוזי ויכול להביע אמון בעובדים על ידי האצלת סמכויות.

עוד תכונות שסומנו כחשובות על ידי חלק ניכר מהמשתתפים הן "מנהל רוחב, רואה תמונה רחבה", "ישר ואמין", "לומד ומתפתח", "מעצים", "קשוב" ו"מנטור". מהתכונות הללו ניתן לראות כי מנהל מוצלח הוא כזה שהעובדים והמעסיקים יוכלו לתת בו אמון וליהנות מהאמון שלו בעצמם. להלן גרף המציג את עשר התכונות המובילות במדגם הכללי.

מכאן ניתוח התוצאות ייערך בניתוח של הבדלים בין חתכים שונים.

10 התכונות המובילות במדגם הכללי10 התכונות המובילות במדגם הכללי

עצמאים לעומת שכירים

בין עצמאים לשכירים יש מספר הבדלים.

ראשית, נראה כי שכירים דורשים יותר דוגמה אישית מהמנהל שלהם לעומת עצמאים.

שנית, עצמאים רוצים מנהל יצירתי, תכונה שלא מופיעה כמובילה בחתכים אחרים, קיבלה הרבה פחות חשיבות בקרב השכירים, ואולי נובעת מכך שעצמאים שוכרים מנהלים ורוצים שיוכלו למצוא עבורם פתרונות שהם לא חשבו עליהם בעצמם. עבור העצמאים היכולת של המנהל להיות קשוב מתגלה כחשובה קצת יותר מאשר בקרב השכירים, כמו גם היכולת של המנהל להעצים את העובדים. הבדל נוסף הוא שלעצמאים חשובה יותר תקשורת בינאישית טובה על פני תכונות אחרות. לשכירים חשוב מנהל מוכוון תוצאות, כלומר אדם שמתעסק בעיקר.

בנוסף, לשכירים חשוב שהמנהל יהיה מנטור. דמות שיכולה לחנוך אותם ולפתח אותם ואת כישוריהם. שני הגרפים הבאים מציגים את עשר התכונות המובילות עבור עצמאים ושכירים (בהתאמה).

10 התכונות המובילות בקרב עצמאים10 התכונות המובילות בקרב עצמאים

10 התכונות המובילים בקרב שכירים10 התכונות המובילים בקרב שכירים

נשים לעומת גברים

ארבע התכונות המובילות בקרב גברים ונשים זהות - "מנהיג / כריזמטי", "מאציל סמכויות", "נותן דוגמה אישית" ו"מנהל רוחב...". בקרב גברים, הדרישה שהמנהל יהיה מנהיג היא גבוהה יותר, בעוד שאצל הנשים יש פיזור רחב יותר של ההעדפות. הגברים מעמידים את היושר והאמינות של המנהל בעדיפות גבוהה יותר, והם גם דורשים שהמנהל יהיה מוכוון תוצאות ושיהיה מנטור. לעומתם, נשים מעדיפות מודל ניהולי מעט שונה, מודל של ניהול שבו יש יותר שיתוף בקבלת ההחלטות ("מקיים ניהול משתף"), ושיש בו דאגה לעובדים בסביבת העבודה.

שני הגרפים הבאים מציגים את עשר התכונות המובילות בקרב נשים וגברים (בהתאמה).

10 התכונות המובילות בקרב נשים10 התכונות המובילות בקרב נשים

10 התכונות המובילות בקרב גברים10 התכונות המובילות בקרב גברים

סקטור פרטי לעומת סקטור ממשלתי

בהשוואה של הסקטורים השונים, אנו רואים הבדלים בעיקר בסוגי התכונות הדרושות.

בעוד שבסקטור הפרטי יש הערכה רבה יותר לתכונות שמבטאות יכולות מקצועיות ספציפיות - "לומד ומתפתח" ו"שולט בעולם המקצועי של הארגון", בסקטור הממשלתי ישנה הערכה רבה יותר לתכונות המלמדות על יחסי אנוש טובים - "מקיים ניהול משתף" ו"מגשר (לא נבהל מקונפליקטים)".

כמו כן, בסקטור הממשלתי נדרש מישהו שמסוגל לראות את התמונה הרחבה, כנראה באופן יותר משמעותי מאשר בסקטור הפרטי, שכן התכונה "מנהל רוחב, רואה תמונה רחבה" צוינה על ידי יותר משתתפים מקרב הסקטור הממשלתי לעומת משתתפים מהסקטור הפרטי (כ-30% לעומת כ-23%). שני הגרפים הבאים מציגים את עשרת התכונות המובילות בסקטור הפרטי והסקטור הציבורי (בהתאמה).

10 התכונות המובילות בסקטור הפרטי10 התכונות המובילות בסקטור הפרטי

10 התכונות המובילות בסקטור הציבורי10 התכונות המובילות בסקטור הציבורי

ניתוח לפי גילאים

בניתוח לפי גילאים, אנו רואים כי במדגם הנוכחי החשיבות של תכונת המנהיגות עולה עם הגיל. המשתתפים בקבוצת הגיל "מעל 55" הם הקבוצה שבה דירוג תכונת המנהיגות הוא הכי גבוה - למעלה מחצי מהמשתתפים דירגו את התכונה הזאת כתכונה חשובה. בקרב גילאי 25 עד 40 התכונה נמוכה מהממוצע במדגם (כ-38%), בעוד בקבוצת הביניים, 40 עד 55, דירוג התכונה דומה לממוצע הכללי (כ-43%). באופן כללי, אנו רואים כי רוב התכונות דומות. בקרב הנשאלים המבוגרים יותר, נראה כי יש הערכה גדולה יותר למנהל שרואה את התמונה הרחבה. אמנם יש דירוג נמוך יותר של התכונה "מנהל רוחב, רואה תמונה רחבה", אך יש דירוג גבוה באופן ניכר של התכונה "מתכלל (אינטגרטור)".

כמו כן, שתי קבוצות הגילאים הצעירות יותר מעריכות יותר דאגה לעובדים לעומת קבוצת הגיל המבוגר שבה התכונה הזאת לא קיבלה דירוג גבוה.

שלושת הגרפים הבאים מציגים את עשר התכונות המובילות בכל חתך גילאים, מהצעיר למבוגר.

10 התכונות המובילות בגילאים 25-4010 התכונות המובילות בגילאים 25-40

10 התכונות המובילות בגילאים 40-5510 התכונות המובילות בגילאים 40-55

10 התכונות המובילות בגילאים 55+

שפרו את סגנון הניהול שלכם קבעו שיחת יעוץ של 30 דקות עם זאב רונן ללא תשלום ויחד נחשוב כיצד לשפר את התוצאות שאתם משיגים לחצו לתיאום שיחה

תוצאות הסקר המלאות - כל 46 התכונות ודירוגן הכללי

שימו לב: ה-% בתוצאות למטה מחושב מתוך סך ההצבעות הכללי ולכן הוא שונה מה-% בתמונות למעלה, אשר חושב מתוך סך המצביעים הייחודיים.

זאב רונן

בעל ניסיון ארוך ועשיר בניהול של חברות ויחידות עסקיות בארץ ובעולם ובהקמת מיזמים. התמחותי הייחודית היא בהגדלת הרווח הנקי בחברות ובביצוע מהפכים ותפניות בחברות שהיו על סף פשיטת רגל, ובהעברתן לרווחיות.

אתר: business-excellence.co.il כתובת דוא"ל: zeev.ronen@business-excellence.co.il
4 תגובות

מאוד מענין,
בדיאבד אני יכול להוסיף שהיה מענין לדעת את ההתיחסות לפי סוג העבודה שהמשתתף בסקר מבצע,
הנהלה בכירה, הנהלה זוטרה, עובדים (מהנדסים קניינים, אנשי מכירות, מבקרי איכות, עובדי ייצור)

היי דובי,
אתה צודק. יתכן ובעתיד נוסיף חלוקות בסקרים הבאים. כמובן שלשם כך יהיה צורך ביותר משיבים. אחרת אנחנו נכנסים למספרים קטנים.
תודה על הרעיון

זאב
אני מקבל בעניין רב את הבלוגים שלך

האחרון היה מרתק - תכונות מנהל טוב
על אף שזהו מדגם קטן ביותר הוא
משקף מאוד את פני השוק שלנו, עצוב מאוד ומבייש מאוד
ומזל שהנשים במעט מצילות אותנו, שמוסיפות ומוכיחות עד כמה הם הרבה יותר איכותיות ואולי זו הסיבה שהן מועטות באופן יחסי בשוק כי הן מחזיקות בשלל תכונות איכותיות ש- מוקצות בשוק שלנו
זה בהחלט נותן דוגמה משקפת על השוק שלנו ומי שבאמת מחזיק בשלל תכונות טובות אין לו !!! מה לחפש פה - מוקצה !! נבעט מהמערכת!

אימי שעבדה בבית חולים אוניברסיטאי מוביל עשרות שנים בהחלט מחזקת פה ואומרת שהסטודנטים המוכשרים ביותר נבעטו וכולם ירדו מהארץ ועושים חייל בחו'ל
אני שעבדתי באוסטרליה בהחלט יכול לראות את ההבדלים - שמים וארץ
בהשוואה למדינות מערביות זה מבייש אותנו מאוד , כי שם שלל התכונות הטובות - הרכות חשובות ומוערכות ביותר של יושר אישי , והיו בעלי אחוזים גבוהים ביותר

אור שלום,
תודה על התייחסותך. מצער לקרוא תגובה כל כך פסימית שמתארת את התמונה כפי שאתה ואמך מכירים.

פרסמו תגובה למאמר

תגובות אחרונות בבלוג