עדכונים אישיים מהבלוג: הצטרפו ליותר מ-5,300 מנהלים ומנהלות שכבר מנויים וקבלו מאמר מקצועי חדש ומקורי בכל שבוע - חינם.

גורמי סיכון בעבודה ושימוש לרעה בסמים ואלכוהול במקומות עבודה בישראל

מאמר זה מציג תקציר תזה לתואר שני בטכניון שנכתבה ע"י תמיר נוימן בהנחיה של פרופ' פיטר במברגר

מחבר: תמיר נוימן

מנחה: פרופ' פיטר במברגר

תקציר

המחקר הנדון נועד לבחון את המידה שבה גורמי סיכון שמקורם במקום העבודה, עשויים להיות מעורבים בשימוש לרעה בסמים ואלכוהול בקונצרן ישראלי טיפוסי גדול. הספרות המחקרית מארה"ב ומאירופה חשפה מספר גורמים מבוססי-עבודה דומיננטיים, המהווים תנאים מקדימים לשימוש לרעה בסמים ואלכוהול במקום העבודה.

עם זאת, עד כה חוקרים ומנהלים ישראליים נמנעו מלעסוק בסוגיה זו. לפיכך, הוצעה מסגרת עבודה פסיכו-חברתית, המתמקדת בארבעה גורמי סיכון מרכזיים:  (1) נורמות של עמיתים לעבודה (כלומר- תרבות שתייה מתירנית לעומת מחמירה), (2) ניכור, (3) לחץ, ו- (4) אכיפת מדיניות החברה.

באמצעות שאלונים בדיווח עצמי, נאספו נתונים ממדגם אקראי של 574 עובדי צווארון-כחול בתשעה אתרי עבודה שונים.  

69 עובדים (12% בקירוב) זוהו כסובלים מבעיית סמים או אלכוהול או שניהם. תוצאותיהן של רגרסיות לוגיסטיות מאשרות כי תרבות שתייה מתירנית ורמה גבוהה של ניכור מגבירות את הסיכוי לבעיית סמים/אלכוהול. בהתייחס ללחץ, בזמן שתנאים מעוררי-לחץ מסורתיים (כלומר- קונפליקט תפקיד, חוסר בטחון תעסוקתי ומורכבות תפקיד) לא השפיעו על הסיכוי לבעיית סמים/אלכוהול, חשיפה נתפסת לסכנות בריאותיות נמצאה כקשורה חיובית לתוצאות כאלו.

לבסוף, מתוך פרספקטיבה של אכיפת מדיניות, יכולת נתפסת של המנהל להתמודד עם בעיות הקשורות בשימוש לרעה בסמים או אלכוהול נמצאה כבעלת השפעה שולית, בהפחיתה את הסיכוי שבעיה כזו אכן תתרחש. השפעתה המתווכת והמתערבת של תרבות שתייה נבחנה אף היא, וזכתה לאישוש חלקי.

המידע שנאסף באמצעות מחקר זה, יהיה בו כדי לתת ידע מעודכן לגבי תרומתם היחסית של גורמי סיכון שונים לתופעת צריכת סמים ואלכוהול במקומות עבודה.

ברמה היישומית, תרומתו של המחקר הנדון נבחנת בשלושה  היבטים עיקריים:

הראשון – בניית מאגר נתונים ייחודי וראשוני בתחום.

השני – חשיפת הבעיה בתעשייה הנבדקת והצפתה אל מעל פני השטח.

השלישי -  הדגשת חשיבותה של ההנהלה (והמנהל) במתן אפשרות להקטנת הסיכון לבעיית סמים ואלכוהול בארגון נתון ומתוך כך, יצירת  בסיס לקיום שיתוף-פעולה בין הרשות למלחמה בסמים האוחזת בידע ובמשאבים בנושא התמודדות עם בעיות סמים ואלכוהול - ובין הנהלות ארגונים פוטנציאלים המעוניינים בסיוע כגון זה. בנוסף, מאחר וכאמור זוהו מספר גורמי סיכון ממוקדים יותר, ישנה אפשרות "לייצר" בשיתוף הנהלות ארגונים ובסיוע הרשות למלחמה בסמים מודל  שיהיה מעין "מוצר מדף" לטיפול בבעיות סמים ואלכוהול בארגונים תעשייתיים.

לחצו כאן לקריאת עבודת המחקר המלאה (אנגלית) באתר או על הקישור למטה כדי להוריד אותה למחשב.

תמיר נוימן

תמיר נוימן, סמנכ"ל משאבים בנמל חיפה, ראש אגף משאבי אנוש באוניברסיטת חיפה ומנהל משאבי אנוש בחברות נוספות.

טלפון: 0508-510013

כתובת דוא"ל: tamir-noyman@bezeqint.net

פרסמו תגובה למאמר

תגובות אחרונות בבלוג