עדכונים אישיים מהבלוג: הצטרפו ליותר מ-5,300 מנהלים ומנהלות שכבר מנויים וקבלו מאמר מקצועי חדש ומקורי בכל שבוע - חינם.

עדכון חשוב למעסיקים בנוגע לגיוס עובדים: חובת עדכון המועמד על אי קבלה לעבודה

ביום 8.12.14 התקבל בכנסת תיקון מס' 6 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 – אותו החוק שקובע שיש למסור לעובד הודעה בכתב שתכלול את כל הפרטים הקשורים בתנאי העסקתו אצלכם.

כפי שניתן ללמוד משמו החדש של החוק - חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 - התיקון מתייחס למועמדים לעבודה, אפילו אלה שרק ענו למודעת הדרושים שפורסמה על ידכם, והתכבדו והגישו לכם קורות חיים במטרה לאייש את המשרה שפרסמתם. אותם אלה שהייתם משליכים את קורות החיים שלהם לפח מבלי להזמין אותם לראיון עבודה...

החל מה- 22.1.2015 יחויבו מעסיקים למסור למועמדים לעבודה המשתתפים בהליכי מיון לעבודה (ראיון או בחינה) הודעה בכתב לגבי 2 הנושאים הבאים:

  1. דיווח אודות התקדמות הליכי המיון לעבודה, לפחות אחת לחודשיים;
  2. הודעה בדבר אי קבלה לעבודה תוך 14 ימים מהמועד שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

התיקון חל רק לגבי עבודות שתקופת העבודה בהם עולה על 30 ימים, אצל מעסיקים שמעסיקים יותר מ-25 עובדים, והוא לא חל בענף ההסעדה.

הפרטים והמידע שצריכים להופיע בהודעה שתצא מטעמכם הינם הפרטים הבאים:

  1. שם המעסיק ושם המועמד לעבודה;
  2. מועד תחילת הליכי המיון לעבודה, וזהות הגורם שעורך את הליכי המיון – אם אינו המעסיק;
  3. התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון;
  4. שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.

התיקון קובע, כי ההודעה האמורה יכולה להימסר בדואר אלקטרוני. עניין זה מפשט ומקל על הליך מסירת ההודעה, שכן ברוב המוחלט של קורות החיים המגיעים אליכם מצוינת כתובת דואר אלקטרוני.

המלצה חמה - עדכנו כבר עכשיו את כ"א/משאבי אנוש אצלכם אודות התיקון האמור, וכן נסחו בשיתוף עמכם הודעה למועמד לעבודה אשר לא התקבל לעבודה; 22.1.15 כבר בפתח....

רות דונר

עורכת דין, מתמחה בדיני עבודה וביחסי עבודה. בוגרת תואר ראשון במשפטים מטעם המסלול האקדמי של המכללה למנהל וחברה בלשכת עורכי הדין משנת 2001.

בשנים האחרונות שימשה עו"ד רות דונר בתפקידים בכירים שונים במגזר הציבורי: מנהלת המחלקה לפרט בהסתדרות המהנדסים, יועצת משפטית באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות העובדים הלאומית וראש ענף מנהל כ"א במכון ויצמן למדע. במסגרת תפקידים ציבוריים אלה רכשה ניסיון רב והיכרות "מבפנים" בתחום דיני העבודה, משפט העבודה הקיבוצי, יחסי עבודה, ליווי התארגנויות עובדים, ניהול משא ומתן עד לחתימה על הסכמי עבודה קיבוציים, סכסוכי עבודה, סכסוכים קיבוציים וייעוץ בתחומים אלה. ניסיונה המקצועי העשיר, גם כמייצגת עובדים וועדי עובדים וגם מצד המעסיקים, והיכרות עם "התמונה הכוללת" מאפשרים לה להציע פתרונות משפטיים מיטביים, החל משלב מתן הייעוץ המשפטי וכלה בנקיטת הליכים בערכאות משפטיות, במידת הצורך.

אתר: www.ruthdonnerlaw.co.il/ כתובת דוא"ל: ruthdonner@gmail.com

פרסמו תגובה למאמר

תגובות אחרונות בבלוג