כיצד צריך להיראות תלוש שכר של עובד/ת?

העסקה נכונה של עובדים מתחילה כבר בשלב המוקדם של גיוסם (כל החוקים הנוגעים לאיסור אפליית עובד בקבלה לעבודה על רקע דת/גזע/מין/הריון) והחתמתם על חוזה העסקה העומד בכל הוראות חוקי העבודה (בכל הקשור להוראות לגבי חופשה שנתית, שכר עבודה, שעות נוספות, דמי הבראה, ימי מחלה, הפרשות לתנאים פנסיוניים וכיו"ב).

היא נמשכת במהלך כל תקופת העסקתם (תשלום השכר עליו סוכם, מתן תגמול בעד עבודה נוספת שבוצעה על ידי העובד וכיו"ב) וגם במועד סיום יחסי עובד-מעביד (למשל: איסור פיטורי עובדת בהריון/בטיפולי פוריות, עובד בשירות מילואים, עובד/ת בתקופת מחלה, פיטורים רק לאחר קיום שימוע כדין, תשלום הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים).

העסקה נכונה כוללת גם את החובה לספק לעובדים מדי חודש תלוש שכר קריא, פשוט ומובן.

סעיף 24 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 קובע, כי תלוש השכר של כל עובד חייב לציין ולפרט את הנושאים הבאים:

 1. פרטים לגבי העובד והמעביד –
  (א) שם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר הזיהוי שלו;
  (ב) שם המעביד, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד, ומען מקום העבודה או עסקו של המעביד.
 2. (א) תאריך תחילת ההעסקה.
  (ב) ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה, לפי הגבוה.
 3. לגבי עובד במשכורת – היקף המשרה; לגבי עובד בשכר – הבסיס שלפיו משולם השכר; לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – גם דירוג העובד ודרגתו.
 4. תקופת התשלום –
  (1) התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר;
  (2) מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר;
  (3) מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר;
  (4) מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר;
  (5) מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה;
  (6) מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה;
 5. השכר ששולם לעובד –
  (1) ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה;
  (2) השכר הרגיל;
  (3) תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון בודה, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלום על חשבון תגמול למשרת במילואים ויתרת תגמול כאמור, וכיוצא באלה; יש לפרט לגבי תשלומים כאמור בפסקה זו את סוג התשלום, את מספר היחידות שבעבורן שולם – אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום;
  (4) סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס;
  (5) סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים בדמי ביטוח לאומי, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס;
  (6) סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות, שיפורט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון;
 6. הניכויים –
  (1) ניכוי מס הכנסה;
  (2) ניכוי דמי ביטוח לאומי;
  (3) ניכוי דמי ביטוח בריאות;
  (4) ניכוי לקופת גמל, שיפורט לפי הקופה שאליה הניכוי מיועד וסכומו;
  (5) כל ניכוי אחר, שיפורט לפי סוג הניכוי וסכומו;
  (6) סך כל הניכויים.
 7. תשלומי המעביד בעבור תנאים סוציאליים לעובד, שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים לשכר העובד, לרבות הפרשות המעביד לקופת גמל.
 8. פרטי הפירעון –
  (1) הסכום הכולל (ברוטו) המגיע לעובד במועד התשלום;
  (2) הסכום בפועל (נטו) לתשלום;
  (3) דרך תשלום השכר; לעניין שכר המשולם שלא במישרין, בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק, יש לציין את הגורם שבאמצעותו משולם השכר, ואם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק, לרבות חברת הדואר – מספר החשבון ופרטי הבנק.
 9. שכר מינימום לחודש ושכר מינימום לשעה, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, המעודכנים לתקופת התשלום; ואולם לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים יש לציין בתלוש השכר את שכר המינימום כאמור שנקבע לפי סעיף 16 לחוק האמור, בהתאם לגילו של העובד.

ציון כל הפרטים האלה על גבי תלוש השכר, והקפדה על דיוק בפרטים המופיעים בתלוש, תוכל לסייע לכם בעתיד בכל מקרה של מחלוקת כספית עם העובדים – כשהכל רשום, והעובד מקבל מדי חודש תלוש שכר ובו פירוט מדויק המשקף את תשלומי השכר שהוא קיבל בעד עבודתו ובעד הימים שהחסיר (בשל חופשה, מחלה או חג) קשה מאוד להתווכח עם זה.  

קבלו מאמרים חדשים ישירות למייל

הצטרפו ליותר מ-5,300 מנהלים ומנהלות שכבר מנויים וקבלו מאמר מקצועי חדש ומקורי בכל שבוע.

רות דונר

עורכת דין, מתמחה בדיני עבודה וביחסי עבודה. בוגרת תואר ראשון במשפטים מטעם המסלול האקדמי של המכללה למנהל וחברה בלשכת עורכי הדין משנת 2001.

בשנים האחרונות שימשה עו"ד רות דונר בתפקידים בכירים שונים במגזר הציבורי: מנהלת המחלקה לפרט בהסתדרות המהנדסים, יועצת משפטית באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות העובדים הלאומית וראש ענף מנהל כ"א במכון ויצמן למדע. במסגרת תפקידים ציבוריים אלה רכשה ניסיון רב והיכרות "מבפנים" בתחום דיני העבודה, משפט העבודה הקיבוצי, יחסי עבודה, ליווי התארגנויות עובדים, ניהול משא ומתן עד לחתימה על הסכמי עבודה קיבוציים, סכסוכי עבודה, סכסוכים קיבוציים וייעוץ בתחומים אלה. ניסיונה המקצועי העשיר, גם כמייצגת עובדים וועדי עובדים וגם מצד המעסיקים, והיכרות עם "התמונה הכוללת" מאפשרים לה להציע פתרונות משפטיים מיטביים, החל משלב מתן הייעוץ המשפטי וכלה בנקיטת הליכים בערכאות משפטיות, במידת הצורך.

אתר: www.ruthdonnerlaw.co.il/ כתובת דוא"ל: ruthdonner@gmail.com
2 תגובות

רות שלום,
האם התוכנות השכר המאושרות מחוייבות לציין בתלוש את מה שכתבת במאמר?
האם התוכנות הללו תחת פיקוח?

שלום דובי, אינני מכירה את תוכנות השכר הקיימות בארץ, למעט זו של חילן. ברם השאלה שיש לשאול על מנת לוודא תאימות מלאה להוראות החוק הינה - האם תוכנת השכר עונה על הוראות תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

שתף/י את דעתך

מצוינות בעסקים - בפייסבוק

זאב רונן, מנכ"ל 'מצוינות בעסקים'

זאב רונן

זאב רונן, B.Sc, בעל ניסיון ארוך ועשיר בניהול של חברות ויחידות עסקיות בארץ ובעולם ובהקמת מיזמים. התמחותי הייחודית היא בהגדלת הרווח הנקי בחברות ובביצוע מהפכים ותפניות בחברות שהיו על סף פשיטת רגל, ובהעברתן לרווחיות.

כיום, אני משמש כמוביל ומנחה פרויקטים להגדלת הרווח הנקי במספר רב של חברות ויועץ לחברות ויחידים בתחום העסקי והיזמות.

תגובות אחרונות בבלוג