עדכונים אישיים מהבלוג: הצטרפו ליותר מ-5,300 מנהלים ומנהלות שכבר מנויים וקבלו מאמר מקצועי חדש ומקורי בכל שבוע - חינם.

פני הסביבה משנים את פני החברה – פרויקט למוסדות החינוך

עיצוב הסביבה הלימודית בבתי ספר

רקע כללי

מאז המצאת האינטרנט בכלל והכנסתו לבתי הספר בפרט - אנו עדים לשינויים חברתיים ותרבותיים החלים במהירות שיא המשנים את התקשורת הבין אישית והחברתית. בבתי ספר, ההשפעה העיקרית של זה באה לידי ביטוי ב"תפקיד" המורה מול התלמיד ועוסקת גם בשאלה של סביבת הלמידה הפיסית – האם היא מתאימה לתהליכי הלימוד העכשוויים?

שינויים אלו הביאו למושג הנקרא: "EDUCATIONAL SPACE " – "מרחב חינוכי" כמרחב פיסי התומך בתוכניות לימוד מרובות ומגוונות. סביבה פיסית הנמצאת בהרמוניה עם התלמיד והמורה ומעודדת שיתופי פעולה חברתיים, בריאות, נוחות, בטחון ומעוררת את המשתמשים בה. מחקר שנערך בבתי ספר, ב – 6 מדינות באירופה גילה כי סביבה לימודית עתידנית, צריכה לתת מענה ל- 4 הקשרים: חברתי, אינדיוידואלי, תהליכי למידה פורמליים ואפורמליים. 4 היסודות האלו, המרכיבים את סביבת הלימוד החדשה יוצרים אינטראקציה הוליסטית, בה הסביבה הפיסית משחקת תפקיד מרכזי, בתרבות הבית ספרית.

הקריטריונים העיקריים לסביבה לימודית זו היו סביבה הניתנת לשינוי, גמישה ותומכת. כאשר הסביבה הפיסית מציעה משאבים ואפשרויות התומכים בתהליכי לימוד חדשים – השינויים התרבותיים והערכיים שאותם בית הספר מנסה להנחיל נטמעים הרבה יותר מהר. כלאמר, סביבה פיסית חשובה כשרוצים לפתח תרבות אופרטיבית שתבוא לידי ביטוי ומימוש.

פרויקט בביצוע לדוגמה

בעיר, כ – 2 בתי ספר יסודיים, 2 על יסודיים ובית ספר לחינוך מיוחד (מתוך אתר העירייה). בשנה האחרונה ביקרתי בשני בתי הספר היסודיים בהם מתקיימות תכניות לימוד חדשניות, מעמיקות וערכיות. שיטות הלימוד הופכות ליותר ויותר מודרניות וצוות המורים מחויב ומסור לעבודתו.

לפחות באחד מבתי הספר שבקרתי, יש צורך במסגרת לתלמידים, לאחר שעות הלימודים הפורמליים, לפיתוח ההקשרים החברתיים והלימודיים וצוות המורים והמנהלת, נכונים לספק זאת.

כביכול תמונה יפה ומעודדת, אך המבנים בהם מתרחשים הלימודים, אינם משקפים את הנעשה בהם. בתי הספר, נמצאים במבנים ישנים, מוזנחים, ממוגנים בצורה חסרת אסתטיקה מול המצב הביטחוני ואינם תומכים, במראה שלהם ובמצבם במסרים העולים מתוך תכניות הלימוד ואף לא מאפשרים לחומרים להיטמע עד הסוף.

מחקר נוסף שנערך באקדמיה לחקר המוח הוכיח ש"שינויים סביבתיים משנים את המח, ועל כן משנים את ההתנהגות שלנו" עוד נטען בכנס שנערך ב – 2003 - מהירות ההתפתחות וחידוש תאי המח, מושפעת באופן ישיר, מיחסי הגומלין בינינו לבין סביבתנו.

כך שלסביבה הפיסית חשיבות עצומה הן בהשפעת ההתנהגות, ההתפתחות השכלית והן בהטמעת ערכים ותרבות.

הסביבה הפיסית כחממה להתפתחות אישית וחברתית

"כי האדם עץ השדה" – צמחים שונים מגיעים לשיא התפתחותם בתנאי גידול מתאימים. עץ מדברי לעולם לא יפרח או ייתן פרי במזג אויר טרופי והפוך, עץ טרופי לעולם לא ייתן פריו באקלים מדברי. כך הוא האדם. הבנת צרכיו ההתפתחותיים ויצירת תנאי החממה המתאימים לו יבטיחו כי ההבטחה הגלומה בו תבוא לידי ביטוי ומימוש. כך ילד שכישוריו הטבעיים הם אומנות – זקוק לסביבה עם הגירויים המתאימים לכך וילד עם נטייה לכישורים טכנולוגיים – זקוק לסביבה עם הגירויים המתאימים לכך וכן הלאה. אך גם טיפוח אסתטי הוא ערך ופן חשוב בערכים הנטמעים אצל הילדים הן בשמירה על רכוש, בשמירה על סדר, ניקיון ופיתוח אכפתיות כלפי הסביבה.

גם ביהדות אמרו חז"ל "...בית נאה וכלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם" – ומה הוא תפקיד בית הספר היום, אם לא הרחבת הבית והאופקים של תלמידיו?

הצעה לתוכנית פעולה בעיר

  • מיפוי בתי הספר בעיר.
  • בחירת שני בתי ספר לשנת 2015 בהם יתרחש שינוי פיסי משמעותי.
  • הערכת השינויים ועלותם.
  • קבלת תקציב ואישורי ביצוע.
  • יישום תכנית לשינוי פני הסביבה הפיסית.
  • עקב אחר השפעת השינויים על התלמידים וצוות המורים.
נטע ביתן כפרי

נטע ביתן כפרי מומחית בעיצוב סביבות עבודה באמצעות פנג שואי. בתהליך עבודתה משתמשת בכלים אימוניים ועיצוביים בכדי לעצב סביבה הממנפת את היכולות האישיות של העובדים בארגון. בעלת תואר ראשון בפיסיקה. לאחרונה יצא לאור ספרה פנג שואי – מרחבים מכניסי חיים בהוצאת כנרת זמורה ביתן.

אתר: www.designforpotential.com כתובת דוא"ל: neta@netakafri.co.il

פרסמו תגובה למאמר

תגובות אחרונות בבלוג