עדכונים אישיים מהבלוג: הצטרפו ליותר מ-5,300 מנהלים ומנהלות שכבר מנויים וקבלו מאמר מקצועי חדש ומקורי בכל שבוע - חינם.

סיכום הניסוי ב'מקורות': בחינת הכיסויים הצפים של Hexa-Cover מדנמרק

בחודש אוגוסט האחרון סיימנו פיילוט של שנה בחברת 'מקורות' הישראלית, של כיסוי מאגרי מים עם האלמנטים המשושים הצפים של חברת Hexa-Cover מדנמרק, אותה אנו מייצגים בארץ.

האלמנטים הצפים של Hexa-Cover הם מוצר מהפכני שפותח במקור כדי למנוע התפשטות של ריחות רעים מבריכות שפכים של בעלי חיים. אך במהרה נמצא המוצר עובד כל כך טוב שהחלו להשתמש בו באופן נרחב גם בתעשייה ובחקלאות. הכיסוי הצף הייחודי של הקסה-קאבר מתאפיין בכך שהוא מקטין כמעט ב-100% את אידוי המים, מונע התפשטות של ריחות, מונע התפתחות של אצות במים, ובנוסף מספק בידוד חלקי של מעבר חום בין מאגרי המים והאוויר.

החברה פרסה בעולם כבר כ-1,000 פרויקטים מסוגים שונים שהגדול בהם משתרע על כ-100 דונם של מים באפריקה.

בארץ זהו הפרויקט המשמעותי הראשון.איכות המים במאגר "זוהר ב'" של מקורות (בו בוצע הניסוי) נבחנה פעמיים בחודש לאורך השנה.

אני מציג להלן את פרק הפתיחה והסיכום של הדוח. את הדו"ח המלא ניתן להוריד (בעברית או באנגלית) מתחתית מאמר זה, או לצפון בקובץ באינטרנט דרך כאן: (עברית) (אנגלית)

בסוף המאמר מופיע גם קליפ קצר המציג את התקנת האלמנטים של Hexa-Cover במאגר זוהר ב' של חברת מקורות.

אפשר לקרוא עוד על Hexa-Cover והמוצר שלה בעמוד המוקדש לחברה באתר שלנו -לחצו כאן >>>

פיילוט כיסוי צף מודולארי מסוג הקסקאוור (Hexa Cover) במאגר זוהר ב', שפד"ן – דו"ח מסכם

1. כללי

מאגר זוהר ב' הינו מאגר מי שפד"ן בנפח 10,000 מ"ק, שטח פני מים מירבי של 3,500 מ"ר, ועומק של כ- 4.0 מ'. כשאר המאגרים הפתוחים, גם מאגר זה נתון לבעיות של חדירת זיהום סביבתי

למים, ובחודשי הקיץ והאביב בהם מתארך זמן חשיפת פני המים לאור השמש, מתגברת מעת לעת פריחת האצות במי המאגר. הימצאות אצות בריכוז גבוה במים המסופקים לצרכנים באזור גורמת לקשיים בתפעול מערכות ההשקיה כתוצאה מסתימות מסננים, ועלולה לגרור בעקבות כך תלונות על איכות המים.

פתרון שהוכח כיעיל במניעת מפגעים אלה הינו כיסוי המאגרים למניעת חשיפת פני המים (לדוגמא, כיסוי מאגר נוגה ב- 2009). עד כה נעשה שימוש ביריעות גמישות לכיסוי מאגרים, אך למרות יעילותו הגבוהה של כיסוי מסוג זה בשיפור איכות המים המסופקים מן המאגר, עלותו הגבוהה והתחזוקה הנדרשת לכיסוי לאחר התקנתו, מקשה על התקדמות בכיסוי מאגרי השפד"ן.

2. בחינת כיסוי  מסוג הקסה קאוור במסגרת פיילוט במאגר זהר ב' (שפד"ן)

מאגר מים מכוסה באלמנטים הצפים של הקסה-קאברבניסיון לבחון אמצעי כיסוי יעיל בעלות נמוכה לאורך זמן בהשוואה לכיסוי הצף הקיים בשימוש, נבחר כיסוי צף מודולרי המורכב מיחידות כיסוי עשויות פוליפרופילן בצורת משושים, מסוג הקסקאוור. כיסויים מודולרים בנויים מכמות גדולה של יחידות כיסוי קטנות הצפות על פני מי המאגר, וע"י כך יוצרות שכבה המונעת את חשיפת פני המים של המאגר.

מכיוון שאין חיבור פיזי בין יחידות הכיסוי, יעילות הכיסוי תלויה במבנה יחידות הכיסוי וביכולתן להסתדר בצפיפות על פני מי המאגר, כמו גם בתנאים סביבתיים (רוח, מפלס המאגר). עקב כך, קיים קושי בהשגת כיסוי מלא של פני המים, ולכן כיסוי זה אינו מתאים למאגרי מי שתייה, אך עשוי לתת מענה מספק במניעת המפגעים שתוארו קודם לכן, במאגרים המכילים קולחים ומים להשקיה, כדוגמת מאגרי השפד"ן.

בספטמבר 2010 הוחלט על בחינת כיסוי מודולרי מסוג הקסה קאוור כפיילוט במאגר זוהר ב'.

הניסוי בוצע במהלך השנים 2011 – 2013, כאשר פריסת הכיסוי התבצעה ב- 29.07.12 (100,000 יחידות הקסה קאוור במשקל כולל של כ- 26 טון, תמונה מספר 1). לפני פריסת הכיסוי, רוקן המאגר ובוצע בו ניקוי.

2.1 תכנית הניסוי המקורית כללה שני שלבים בהם תוכנן להתבצע ניטור איכות המים במאגר בתדירות גבוהה:

בשלב ראשון ניטור במשך שנה לפני כיסוי המאגר, כביקורת (יוני 2011 עד יולי 2012).

בשלב שני, לאחר פריסת הכיסוי, ניטור איכות המים במשך שנה נוספת (החל מיולי 2012) לבחינת השפעת הכיסוי על איכות המים. ניטור איכות המים במסגרת הניסוי מתוכנן להימשך עד חודש יולי 2013, אז מתוכנן הניסוי להסתיים.

2.2 המדדים לבחינת הצלחת הניסוי כפי שמפורטים בתכנית שהוגדרה ע"י חברי צוות הפיילוט, מוצגים בטבלה הבאה:

מס'

מרכיב נבחן

משקל (%)

מדד להצלחה

1

איכות מים

50

קיום תנאים אירוביים

מעל 3 מג"ל חמצן מומס בעמודת המים

2

כושר סינון תקין

מעל 5 דקות עד סתימה במד כושר סינון ידני

3

צמצום התאיידות ב

30

צמצום ב- 50% לפחות

4

תפקוד פיזי של הכיסוי

15

הסתדרות יחידות הכיסוי ליצירת שכבת כיסוי מלאה  על פני המים, ובאופן שתשמור על תפקודה גם תחת שינויי מפלס במאגר. הצגת חוזק מכאני ועמידות בפני בלייה של יחידות הכיסוי

5

היקף אחזקה

5

דרישות אחזקה מועטות (איכותי בלבד)

2.3 מדדי איכות המים שנבחנו לאורך תקופת הניסוי היו:

- בדיקות שדה: עכירות, ריכוז חמצן מומס, הגבה, טמפ', מוליכות חשמלית, כושר סינון (מד כושר סינון ידני).

- במעבדה: ריכוז חומר מרחף, ספירת אצות וזואופלנקטון, ריכוז כלורופיל, ספירת חיידקים כללית.

תדירות ביצוע הבדיקות הייתה אחת לשבועיים, פרט למדידת כושר סינון אשר בוצעה בתדירות של פעם בשבוע בחלק גדול מהזמן לאורך הניסוי (ולא פחות מפעם בשבועים).

2.4 התפקוד הפיזי של הכיסוי נבחן וויזואלית לאורך תקופת הניסוי, להערכת עמידתו במדדים שהוגדרו.

3. מסקנות וסיכום

לצורך הערכת שיעור ההצלחה של כיסוי הקסה קאוור לעמוד ביעדים שהוגדרו בתחילת הניסוי לפני פריסת הכיסוי, בוצעה הערכת הצלחה עבור כל מרכיב, עפ"י התוצאות שפורטו עבורו בסעיפים קודמים.

מאחר ובדיקת השפעת הכיסוי על מניעת התאיידות לא בוצעה בפועל, חושבו מחדש משקלי המרכיבים בשיעור ההצלחה הכללי, כך שמרכיב ההתאיידות אינו נכלל בו.

ושיעור ההצלחה הכללי של הכיסוי, מפורטים בטבלה הבאה:

תמונה: טבלת שיעורי ההצלחה המחושבים עבור כל מרכיב

- מהנתונים המופיעים בטבלה ניתן לראות כי בסיכום כללי, כיסוי הקסקאוור במאגר זהר ב' הצליח לעמוד ביעדים שהוגדרו לו במסגרת הניסוי, בשיעור גבוה של 92.5%.

- לכיסוי הקסה קאוור יכולת גבוהה בשיפור איכות מי המאגר כתוצאה ממניעת התפתחות אצות.

- השיפור שחל באיכות המים במאגר לאחר פריסת הכיסוי הורגש באופן מידי ובתקופה שלאחר מכן אצל הצרכנים באזור, אשר דיווחו על שביעות רצון גבוהה מאיכות המים בעקבות כיסוי המאגר.

- השיפור שחל באיכות המים במאגר לאחר פריסת הכיסוי ביטל באופן מלא את הצורך בביצוע טיפולים במאגר לצורך מניעת התפתחות אצות בו, כגון פיזור גופרת נחושת ואכלוס דגים.

- אי אכלוס דגים במאגר במהלך הניסוי אפשר התפתחות מוגברת של חלזונות מסוג מגדלון על גבי הקרקעית. לצורך מניעת התפתחות חלזונות תחת כיסוי הקסקאוור בעתיד, יידרש אכלוס דגים המיועדים לכך במאגר. שרידות דגים אלה בתנאים הקיימים תחת הכיסוי (ריכוז חמצן מומס נמוך יחסית וזמינות חומרי הזנה כתוצאה מריכוזי אצות נמוכים במיוחד) תיבחן בהמשך.

- כיסוי הקסה קאוור הפגין עמידות גבוהה לתנאי הסביבה במהלך הניסוי.

- כיסוי הקסה קאוור מאפשר קיום תנאים אירוביים במי המאגר, כשריכוז החמצן המומס הממוצע אשר נמדד במי המאגר המכוסה נשמר ברמה של כ- 3 מג"ל.

- כיסוי הקסה קאוור יוצר שכבת כיסוי המכסה לפי הערכה כ- 95% משטח פני המים במאגר. עקב כך, קיימת התפתחות אצות מוגבלת הן במי המאגר והן על גבי שטח יחידות הכיסוי הטבול בחלקו הקטן במים.

- כיסוי הקסה קאוור יוצר תנאים המאפשרים קיום דגה בכמות מוגבלת. תנאים אלה באים לידי ביטוי בריכוז נמוך אך מספק של אצות, חומרי הזנה בכמות נדרשת, קיום אוכלוסיית חיידקים נדרשת ומניעת היווצרות רעלנים במים.

- העלות הכוללת המוערכת של כיסוי הקסה קאוור ואחזקתו במאגר זהר ב', נמוכה משמעותית בהשוואה לעלות הכוללת של כיסוי סטנדרטי ואחזקתו לתקופה זהה במאגר, ומהווה עפ"י הערכה כ- 35% בלבד מעלות כיסוי סטנדרטי.

ערכו: עודד אורגד, אדי פרידמן

אישר: אפרים פרקש

זאב רונן

בעל ניסיון ארוך ועשיר בניהול של חברות ויחידות עסקיות בארץ ובעולם ובהקמת מיזמים. התמחותי הייחודית היא בהגדלת הרווח הנקי בחברות ובביצוע מהפכים ותפניות בחברות שהיו על סף פשיטת רגל, ובהעברתן לרווחיות.

אתר: business-excellence.co.il כתובת דוא"ל: zeev.ronen@business-excellence.co.il
2 תגובות

Just want to say your article is as amazing. The clearness on your publish is just spectacular and i
can assume you are knowledgeable in this subject. Fine together with your permission let me to snatch your feed
to stay up to date with forthcoming post. Thank you one
million and please continue the gratifying work.

פרסמו תגובה למאמר

מצוינות בעסקים - בפייסבוק

תגובות אחרונות בבלוג