עדכונים אישיים מהבלוג: הצטרפו ליותר מ-5,300 מנהלים ומנהלות שכבר מנויים וקבלו מאמר מקצועי חדש ומקורי בכל שבוע - חינם.

חידושים חשובים בשוק הפנסיוני לקראת 2016

במהלך שנת 2015 ניתן היה להבחין בהתגברות מגמת השינויים בשוק הפנסיוני - במשך 20 שנות עבודתי בסביבה זו לא זכורה לי כמות כזו של תיקונים, חוזרים, שינויים ונסיונות לשינוי, שרבים מהם ירקמו עור וגידים בשנת 2016. במאמר זה אציג סקירה של חלקם, אני סמוך ובטוח שעד סיום כתיבת שורות אלה יהיו עוד...

שינויים משמעותיים בשוק הפנסיוני בשנת 2015

 1. ביולי 2014 התפרסמו "תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל)", התשע"ד-2014, בהן נקבע אופן הדיווח שעל המעסיק למסור ליצרנים. הדיווח, כך נקבע, יהיה ממוחשב ונקבעו דרכים להיזון חוזר ותיקונים. המעסיקים, ביחד עם בתי תוכנה ולשכות השכר מתארגנים לקראת פברואר 2016, חודש בו יועבר שכר ינואר במסלול החדש
 2. ההוראה על "מסלול השקעות מותאם גיל" כמתווה ההשקעות שיוגדר כברירת המחדל של הקרנות השונות, מחייבת את היצרנים לנהל מסלולי השקעות נפרדים לעמיתים עד גיל 50, לעמיתים מגיל 50 ועד 60 ולעמיתים מעל גיל 60, כאשר הסיכון במסלול ההשקעה יפחת ככל שהעמית יתקרב לגיל הפרישה.
  אמנם מסלול ברירת המחדל מהווה המלצה וקיימת לעמית אפשרות לשנות את המסלול על פי צרכיו ורצונותיו, אך כיוון שמרבית העמיתים בוחרים במסלול ברירת המחדל, סבורים בפיקוח שנכון יותר יהיה להתאים את הסיכון במסלול לגילו של העמית.
  בעקבות הדרישה, היצרנים נאלצו לשנות מסלולי השקעה ולהתאימם לקבוצות הגיל השונות. בשבועות האחרונים מקבלים העמיתים מכתבים מהקופות עם הסבר על המסלולים וחלקם אף נדרשים לחתום על שינוי מסלול למסלול המומלץ על פי גילם.
  מודל זה של חסכון פנסיוני מכונה "המודל הצ'יליאני" בשל כך שבמדינה זו חלק ממערכת הפנסיה מבוסס על מסלול השקעה מותאם גיל.
 3. חוק ההסדרים הקטין את גובה ההפקדה הפטור ממס של המעסיק, מארבע פעמים השכר הממוצע במשק לפעמיים וחצי. שינוי זה יפגע באופן מיידי באותם עובדים ששכרם גבוה מ-22,500 ₪ - עבור כל הפקדה שמקורה בסכום שמעל גובה זה של שכר, העובד יחויב במס.
  שינוי זה עלול להקטין את הסכומים המופקדים לפנסיה.  
 4. בחוק ההסדרים ובהסכם שבין איגודי המעסיקים וההסתדרות נקבע, שסוכן המתפעל את מערכת הפנסיה עבור מעסיק יהיה רשאי לגבות ממנו 0.6% מההפקדה החודשית ולא פחות מ-10.5 ₪  בתוספת מע"מ. קביעה זו מהווה ניסיון לשמור על מעמדם של הסוכנים ובעיקר של מנהלי הסדרים, אך חברות הביטוח מתארגנות עם מערכות סליקה ישירות שיקטינו את הצורך בסוג כזה של תפעול.
 5. תיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים שפורסם בחודש אוגוסט 2015, קובע ששיעורי ההפקדות לא יהיו תלויים בקופת מסוימת. משמעות הדבר הינה שעל המעסיק להפקיד על פי השיעור הגבוה ביותר, כאשר תגמולי המעסיק כוללים בתוכם את הפרמיה מאובדן כושר עבודה.
  מטרת התיקון היא לגרום לכך שהמעסיק יהיה אדיש לגבי בחירת סוג המסלול הפנסיוני של העובד.
  בנוסף, תיקון 12 מקבע את הוראת השעה ומאפשר להמשיך למשוך סכומים שעד 8,000 ₪ מקופות גמל לקצבה.
 6. תיקון 13 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים, שפורסם בנובמבר 2015, קובע שעמית יקבל הודעה מהיצרנים על כל חשבונותיו שאינם פעילים והעמית יוכל לתת הוראה להעביר את כל הקופות הלא פעילות לקופה פעילה.
  התיקון קובע גם שבעת קליטת עמית חדש בקרן פנסיה, הקרן תהיה מחויבת לבצע סריקה באמצעות המסלקה הפנסיונית ולהעביר את הקופות הלא פעילות לקרן הקולטת החדשה.
  העמית יכול להחליט שלא להעביר את הכספים.

כל שינוי משנה את סביבתו ועבור רוב השחקנים במגרש הפנסיוני שינויים אלה ישפיעו על עתידם הכלכלי.

מעסיקים נדרשים למעורבות עמוקה יותר בטיפול בתנאים הסוציאליים של העובדים ולמעורבות זו ישנו, כמובן, פן כספי. כך למשל, נדרש עדכון של תוכנות השכר על מנת ליצור התאמה לשינויים בדיווח וכדי להתאים את מערכת השכר לדרישות נעזרים המעסיקים ביועץ פנסיוני. אם אין ביכולתו של מעסיק להיערך לשינוי בעצמו הוא נאלץ לשלם למתפעל הפנסיה.

לעובד ניתנה האפשרות לבחור את מסלול הפנסיה המתאים לו, החלטה שיכולה להשפיע על עתידו הכלכלי בפרישה. בהמשך, יוכל העובד לבחור גם את הסוכן הביטוח שילווה אותו למשך כל ימי חייו. מאחר ועם האפשרות לבחור מגיעה גם אחריות, העובד "יאלץ" מעתה להתעמק יותר ולהיות מעורה יותר בעולם הפנסיה.

גם עולמם של סוכני הביטוח משתנה – על פי התקנות החדשות, לא ניתן יותר להכתיב לעובדים דברים כמו זהות סוכן הביטוח המטפל בהפקדות או קרן הפנסיה אליה יופקדו כספי הפנסיה. המודל הכלכלי שבאמצעותו נוהלו סוכנויות הביטוח השתנה ויקשה על סוכנים לשרוד.

לא מן הנמנע שנראה סוכנויות ענק מתכווצות ומתמחות בתפעול וסוכנים קטנים עוזבים את ענף ביטוח החיים.

הגופים המוסדיים נדרשים השכם והערב להתאים את המוצרים הפנסיוניים לדרישות הפיקוח ולהתאים את מערכות המחשוב להוראות החדשות.

בכל הגופים המוסדיים ניתן לראות התפתחות של מחלקות "הישירים", וכולנו מבינים שהבטחה של מנכ"ל, על פיה החברה תמשיך להיות מבוססת סוכנים, הינה בגדר מס שפתיים. ברוב החברות מתמלאות המחלקות בסוכנים בכירים שיצאו מתוך סוכנויות והכיוון ברור.

היחידים בשוק שפועלים ללא זיקה לגופים המוסדיים הינם יועצי הפנסיה, ואף הם  מתקשים לקבוע תוואי התקדמות ארוך טווח בשל השינויים התכופים.

הייעוץ הפנסיוני מתבסס על הידע של היועץ והיכרותו עם שוק הפנסיה מאפשרת התאמת התוכנית הפנסיונית של החוסך לסביבה הפנסיונית. במצב זה, בו הסביבה משתנה תכופות, המלצה שניתנה לפני שנה אינה תקפה עוד או שאפשרות אחרת הופכת מתאימה יותר.

חשוב לזכור, שלכל השינויים יש תקופת הטמעה ויש פרק זמן מרגע פירסומם עד שנלמדות האפשרויות או המגבלות שלהם.

בשנת 2016, יותר משנים קודמות, אנו מעודדים אתכם להעמיק את הקשר עם הגורמים המקצועיים ולהתארגן לאור השינויים, לטובת הארגון ולטובת העובדים כאחד.

אשמח לענות על שאלות.

אדי קודלש

אדי קודלש - אקו יעוץ וניהול. יעוץ פנסיוני, ניהול מערכות שכר, כלכלת המשפחה, גישור.

אקו – ייעוץ וניהול, משרד המתמחה בייעוץ פנסיוני לתעשייה, לעסקים, לאנשים פרטיים, לקיבוצים ולתעשייה הקיבוצית

המשרד עוסק בייעוץ פנסיוני ותכנון פיננסי. אנחנו מלווים את לקוחותינו לאורך זמן. נשמח לעמוד גם לרשותך, אנא מלא את הפרטים שלך ונשמח לחזור אליך בהקדם.

אתר: www.eku.co.il/ כתובת דוא"ל: Eddy@eku.co.il

פרסמו תגובה למאמר

תגובות אחרונות בבלוג

Carlson and Salcido, specifically, https://bitcoin-dogs.io/ has made a sufficient amount effort to reassure public utilities officials.
bitcoin-dogs.io /
13-06-2024
вы можете прослушивать https://radiodonor.ru/ даром на вебсайте или установив удобное приложение к себе на айфон.
radiodonor.ru /
10-06-2024