מה היחס במקום העבודה שלך ללימוד והכשרה של מנהלים ועובדים? האם יש תכנית סדורה לשם כך?

קטגוריה: ניהול עובדים
פורסם 08 אוקטובר 2017
לא נבחרה תשובה! אנא בחר/י תשובה ונסה/י שוב.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
אנא בחר/י לא פחות מאשר 0 answer(s) ולא יותר מאשר 5 תשובה/ות.
/all-polls/employees-management?task=poll.vote&format=json
/all-polls/employees-management?task=poll.vote
70
radio
[{"id":"287","title":"\u05dc\u05d0, \u05d0\u05d9\u05df \u05db\u05dc\u05dc \u05d4\u05ea\u05d9\u05d9\u05d7\u05e1\u05d5\u05ea \u05dc\u05e0\u05d5\u05e9\u05d0 \u05d6\u05d4.","votes":"22","type":"x","order":"1","pct":50,"resources":[]},{"id":"290","title":"\u05d9\u05e9 \u05ea\u05db\u05e0\u05d9\u05ea \u05e0\u05e4\u05e8\u05d3\u05ea \u05dc\u05e2\u05d5\u05d1\u05d3\u05d9\u05dd \u05d7\u05d3\u05e9\u05d9\u05dd \u05d5\u05ea\u05db\u05e0\u05d9\u05ea \u05e0\u05e4\u05e8\u05d3\u05ea \u05dc\u05de\u05e0\u05d4\u05dc\u05d9\u05dd \u05d7\u05d3\u05e9\u05d9\u05dd.","votes":"8","type":"x","order":"4","pct":18.18,"resources":[]},{"id":"288","title":"\u05d9\u05e9 \u05ea\u05db\u05e0\u05d9\u05ea \u05dc\u05d4\u05db\u05e9\u05e8\u05ea \u05e2\u05d5\u05d1\u05d3\u05d9\u05dd \u05d0\u05da \u05d4\u05d9\u05d0 \u05de\u05d9\u05d5\u05e9\u05de\u05ea \u05e8\u05e7 \u05dc\u05e2\u05ea\u05d9\u05dd.","votes":"5","type":"x","order":"2","pct":11.36,"resources":[]},{"id":"291","title":"\u05db\u05df, \u05dc\u05db\u05dc \u05e2\u05d5\u05d1\u05d3 \u05d0\u05d5 \u05de\u05e0\u05d4\u05dc \u05d7\u05d3\u05e9 \u05de\u05d5\u05e6\u05de\u05d3 \u05d7\u05d5\u05e0\u05da \u05e9\u05de\u05db\u05e9\u05d9\u05e8 \u05d0\u05d5\u05ea\u05d5 \u05e2\"\u05e4 \u05ea\u05db\u05e0\u05d9\u05ea \u05db\u05ea\u05d5\u05d1\u05d4.","votes":"5","type":"x","order":"5","pct":11.36,"resources":[]},{"id":"289","title":"\u05d9\u05e9\u05e0\u05d4 \u05ea\u05db\u05e0\u05d9\u05ea \u05d1\u05e1\u05d9\u05e1\u05d9\u05ea \u05e9\u05d0\u05d5\u05ea\u05d4 \u05db\u05dc \u05d4\u05e2\u05d5\u05d1\u05d3\u05d9\u05dd \u05e6\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05dc\u05e2\u05d1\u05d5\u05e8 \u05e2\u05dd \u05db\u05e0\u05d9\u05e1\u05ea\u05dd \u05dc\u05d7\u05d1\u05e8\u05d4.","votes":"4","type":"x","order":"3","pct":9.09,"resources":[]}] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
right