קטגוריה: ניהול עסקי
פורסם 14 דצמבר 2020
לא נבחרה תשובה! אנא בחר/י תשובה ונסה/י שוב.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
אנא בחר/י לא פחות מאשר 0 answer(s) ולא יותר מאשר 4 תשובה/ות.
/all-polls/business-management?task=poll.vote&format=json
/all-polls/business-management?task=poll.vote
125
radio
[{"id":"505","title":"\u05d0\u05e0\u05d7\u05e0\u05d5 \u05de\u05d5\u05db\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc\u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d0\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd (B2B) \u05d5\u05dc\u05db\u05df \u05dc\u05d0 \u05e0\u05db\u05ea\u05d1 \u05e2\u05dc\u05d9\u05e0\u05d5 \u05d3\u05d1\u05e8 \u05d1\u05e8\u05e9\u05ea\u05d5\u05ea \u05d5\u05d0\u05dd \u05e0\u05db\u05ea\u05d1 \u05d0\u05d9\u05df \u05dc\u05db\u05da \u05de\u05e9\u05de\u05e2\u05d5\u05ea","votes":"5","type":"x","order":"2","pct":45.45,"resources":[]},{"id":"506","title":"\u05de\u05d4 \u05e9\u05e0\u05db\u05ea\u05d1 \u05e2\u05dc\u05d9\u05e0\u05d5 \u05d1\u05e8\u05e9\u05ea\u05d5\u05ea \u05d7\u05e9\u05d5\u05d1 \u05dc\u05e0\u05d5 \u05de\u05d0\u05d3 \u05d5\u05d0\u05e0\u05d7\u05e0\u05d5 \u05de\u05e9\u05e7\u05d9\u05e2\u05d9\u05dd \u05de\u05d0\u05de\u05e6\u05d9\u05dd \u05dc\u05e7\u05d1\u05dc \u05d1\u05d9\u05e7\u05d5\u05e8\u05d5\u05ea \u05d7\u05d9\u05d5\u05d1\u05d9\u05d5\u05ea","votes":"3","type":"x","order":"3","pct":27.27,"resources":[]},{"id":"504","title":"\u05de\u05d4 \u05e9\u05e0\u05db\u05ea\u05d1 \u05e2\u05dc\u05d9\u05e0\u05d5 \u05d1\u05e8\u05e9\u05ea\u05d5\u05ea \u05d4\u05d7\u05d1\u05e8\u05ea\u05d9\u05d5\u05ea \u05d7\u05e9\u05d5\u05d1 \u05dc\u05e0\u05d5 \u05de\u05d0\u05d3 \u05d0\u05d1\u05dc \u05d0\u05d9\u05e0\u05e0\u05d5 \u05d9\u05d5\u05d3\u05e2\u05d9\u05dd \u05d0\u05d9\u05da \u05d0\u05d5 \u05dc\u05d0 \u05e8\u05d5\u05e6\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05ea\u05de\u05d5\u05d3\u05d3 \u05e2\u05dd \u05d4\u05d1\u05d9\u05e7\u05d5\u05e8\u05ea","votes":"2","type":"x","order":"1","pct":18.18,"resources":[]},{"id":"507","title":"\u05d4\u05e0\u05d5\u05e9\u05d0 \u05d0\u05d9\u05e0\u05d5 \u05de\u05d5\u05db\u05e8 \u05dc\u05d9. \u05db\u05e0\u05e8\u05d0\u05d4 \u05e9\u05d4\u05d5\u05d0 \u05de\u05d8\u05d5\u05e4\u05dc \u05e2\"\u05d9 \u05d4\u05d4\u05e0\u05d4\u05dc\u05d4 \u05d0\u05da \u05dc\u05d0 \u05d4\u05d2\u05d9\u05e2 \u05d0\u05dc\u05d9","votes":"1","type":"x","order":"4","pct":9.09,"resources":[]}] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
right