האם בחברה בה את/ה עובד/ת יש מנהלים ומנהלי משנה שצמחו מתוך החברה? כלומר, מנהלים שהיו בעברם עובדים בדרגות נמוכות יותר בחברה? 

ואם כן, האם במעבר לעמדת ניהול נדרשים המנהלים החדשים לעבור הכשרה ספציפית בניהול, ובאיזה היקף?

קטגוריה: ניהול עובדים
פורסם 28 יוני 2016
לא נבחרה תשובה! אנא בחר/י תשובה ונסה/י שוב.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
אנא בחר/י לא פחות מאשר 0 answer(s) ולא יותר מאשר 4 תשובה/ות.
/all-polls/employees-management?task=poll.vote&format=json
/all-polls/employees-management?task=poll.vote
1
radio
[{"id":"3","title":"\u05de\u05e0\u05d4\u05dc\u05d9\u05dd \u05e9\u05e6\u05de\u05d7\u05d5 \u05de\u05ea\u05d5\u05da \u05d4\u05d7\u05d1\u05e8\u05d4 \u05d7\u05d9\u05d9\u05d1\u05d9\u05dd \u05dc\u05e2\u05d1\u05d5\u05e8 \u05d4\u05db\u05e9\u05e8\u05d4 \u05db\u05dc\u05e9\u05d4\u05d9 \u05dc\u05e4\u05e0\u05d9 \u05ea\u05d7\u05d9\u05dc\u05ea \u05d4\u05e2\u05d1\u05d5\u05d3\u05d4","votes":"9","type":"x","order":"3","pct":39.13,"resources":[]},{"id":"4","title":"\u05de\u05e0\u05d4\u05dc\u05d9\u05dd \u05e9\u05e6\u05de\u05d7\u05d5 \u05de\u05ea\u05d5\u05da \u05d4\u05d7\u05d1\u05e8\u05d4 \u05dc\u05d0 \u05e6\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05dc\u05e2\u05d1\u05d5\u05e8 \u05d4\u05db\u05e9\u05e8\u05d4 \u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05d5\u05dc \u05dc\u05e4\u05e0\u05d9 \u05ea\u05d7\u05d9\u05dc\u05ea \u05d4\u05e2\u05d1\u05d5\u05d3\u05d4","votes":"6","type":"x","order":"4","pct":26.09,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u05de\u05e0\u05d4\u05dc\u05d9\u05dd \u05e9\u05e6\u05de\u05d7\u05d5 \u05de\u05ea\u05d5\u05da \u05d4\u05d7\u05d1\u05e8\u05d4 \u05d7\u05d9\u05d9\u05d1\u05d9\u05dd \u05dc\u05e2\u05d1\u05d5\u05e8 \u05d4\u05db\u05e9\u05e8\u05d4 \u05de\u05e7\u05d9\u05e4\u05d4 \u05dc\u05e4\u05e0\u05d9 \u05ea\u05d7\u05d9\u05dc\u05ea \u05d4\u05e2\u05d1\u05d5\u05d3\u05d4","votes":"5","type":"x","order":"2","pct":21.74,"resources":[]},{"id":"1","title":"\u05d0\u05e6\u05dc\u05e0\u05d5 \u05dc\u05d0 \u05de\u05e7\u05d3\u05de\u05d9\u05dd \u05de\u05e0\u05d4\u05dc\u05d9\u05dd \u05de\u05ea\u05d5\u05da \u05d4\u05d7\u05d1\u05e8\u05d4 \u05d0\u05dc\u05d0 \u05e9\u05d5\u05db\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05e0\u05d4\u05dc\u05d9\u05dd \u05de\u05d1\u05d7\u05d5\u05e5","votes":"3","type":"x","order":"1","pct":13.04,"resources":[]}] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
right