ישנן כמה דרכים לנהל את יעדי החברה, איך עושים זאת אצלכם?

קטגוריה: ניהול עובדים
פורסם 10 ספטמבר 2017
לא נבחרה תשובה! אנא בחר/י תשובה ונסה/י שוב.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
אנא בחר/י לא פחות מאשר 0 answer(s) ולא יותר מאשר 4 תשובה/ות.
/all-polls/employees-management?task=poll.vote&format=json
/all-polls/employees-management?task=poll.vote
65
radio
[{"id":"269","title":"\u05d9\u05e9 \u05d0\u05e6\u05dc\u05e0\u05d5 \u05d9\u05e2\u05d3\u05d9\u05dd \u05d5\u05de\u05e2\u05e7\u05d1 \u05d1\u05e8\u05de\u05d4 \u05d7\u05d5\u05d3\u05e9\u05d9\u05dd \u05d5\u05d0\u05e3 \u05e9\u05d1\u05d5\u05e2\u05d9\u05ea \u05d5\u05d9\u05d5\u05de\u05d9\u05ea (\u05d4\u05d9\u05db\u05df \u05e9\u05de\u05ea\u05d0\u05d9\u05dd).","votes":"15","type":"x","order":"3","pct":36.59,"resources":[]},{"id":"268","title":"\u05e0\u05e7\u05d1\u05e2\u05d9\u05dd \u05d0\u05e6\u05dc\u05e0\u05d5 \u05d9\u05e2\u05d3\u05d9\u05dd \u05de\u05d3\u05d9 \u05e9\u05e0\u05d4, \u05d0\u05da \u05d0\u05d9\u05df \u05de\u05e2\u05e7\u05d1.","votes":"12","type":"x","order":"2","pct":29.27,"resources":[]},{"id":"267","title":"\u05d1\u05d7\u05d1\u05e8\u05d4 \u05e9\u05dc\u05e0\u05d5 \u05e2\u05d5\u05d1\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05dc\u05d9 \u05d9\u05e2\u05d3\u05d9\u05dd.","votes":"10","type":"x","order":"1","pct":24.39,"resources":[]},{"id":"270","title":"\u05d0\u05d9\u05e0\u05d9 \u05d9\u05d5\u05d3\u05e2 \u05de\u05d4 \u05e7\u05d5\u05e8\u05d4 \u05d1\u05ea\u05d7\u05d5\u05dd \u05d4\u05d6\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d1\u05e8\u05d4 \u05e9\u05dc\u05e0\u05d5.","votes":"4","type":"x","order":"4","pct":9.76,"resources":[]}] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
טוען הצעות, כמה שניות בבקשה...
טוען הצעות, כמה שניות בבקשה...
right