תנאי שימוש ופרסום בלוח השמת המנהלים באתר מצוינות בעסקים

מסמך זה הינו הסכם משפטי אשר מפרט את תנאי הפרסום של משרות ו/או קו"ח באזור השמת המנהלים (להלן "לוח ההשמה", "אזור ההשמה") באתר מצוינות בעסקים (להלן "האתר") של זאב רונן ומצוינות בעסקים (להלן "בעל האתר").

הקדמה

מסמך זה הינו הסכם משפטי אשר מפרט את תנאי הפרסום של משרות ו/או קו"ח באזור השמת המנהלים (להלן "לוח ההשמה", "אזור ההשמה") באתר מצוינות בעסקים (להלן "האתר") של זאב רונן ומצוינות בעסקים (להלן "בעל האתר").

הסכם זה מחייב את כל החברות ו/או עסקים המבקשים לפרסם משרות בלוח ההשמה באתר ו/או לקבל פרטים על מועמדים לעבודה שפורסמו בלוח ההשמה ו/או לקבוע ראיון עבודה עם מועמדים שפורסמו בלוח ההשמה (להלן "החברות", "החברה"), וכן הסכם זה מחייב את כל המועמדים המבקשים לפרסם קו"ח בלוח ההשמה, או להגיש מועמדות למשרה שפורסמה בלוח (להלן "המועמדים", "המועמד").

הסכם זה הינו משלים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכללית של האתר (הזמינים בקישור זה: https://business-excellence.co.il/admin/terms/site-tos), והתנאים בו הם נוספים לתנאים המפורטים בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

בעת פרסום משרות ו/או קורות חיים בלוח ההשמה, פנייה לקבל מידע בנוגע למשרה ו/או מועמד שפורסם בלוח ההשמה, או בעת ביקור בעמודים השונים של לוח ההשמה באתר, הינך מאשר את הסכם זה במלואו ומבין כי הוא מחייב אותך במידה שתרצה להשתמש בשירותי לוח ההשמה.

הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לשני המינים במידה שווה.

תאריך עדכון אחרון: 6.1.2019

חלקים במסמך:

אודות לוח ההשמה באתר מצוינות בעסקים

זאב רונן מפעיל באתר "מצוינות בעסקים" שבכתובת https://business-excellence.co.il לוח השמה למנהלים בתעשייה, המאפשר למנהלים המחפשים עבודה לפרסם תקציר של קורות חייהם כדי להציג את עצמם בפני מעסיקים פוטנציאליים, וכן הוא מאפשר למנהלים המחפשים עבודה לפנות ולהגיש מועמדות למשרות שפורסמו בלוח ההשמה.

בנוסף לוח ההשמה מאפשר לחברות שונות לפרסם משרות פנויות שהן מעוניינות לאייש, וכן לפנות ולבקש פרטים ו/או היכרות עם מנהלים המחפשים עבודה שקורות חייהם פורסמו בלוח ההשמה.

להלן יפורטו צדדי ההסכם הנוגעים לבעל האתר, לחברות המפרסמות משרות ו/או פונות למועמדים שפורסמו בלוח, ולמועמדים המפרסמים קורות חיים ו/או פונים להגיש מועמדות למשרות שפורסמו בלוח.

מחויבויות בעל האתר

בעל האתר יעשה כל שביכולתו, במידת הסביר, על מנת להבטיח אמינות ואיכות של המשרות והמועמדים שפורסמו בלוח.

בעל האתר לא יפרסם בלוח ההשמה מועמדים שלדעתו אינם מתאימים לעבודות ניהול בתעשייה, ולא יפרסם משרות שלדעתו אינן ראויות או מתאימות למנהלים בתעשייה.

בעל האתר אינו אחראי לתוצאות החיבור האפשרי בין חברות ומועמדים שונים ו/או לכל תוצאה שתהיה בפועל לעבודה המשותפת של חברות שונות עם מועמדים שונים שפורסמו בלוח.
בין בעל האתר לבין המועמדים ו/או החברות השונות לא יחולו יחסי עובד מעביד.

מחויבויות המועמדים

מועמדים לצורך הסכם זה הינם מי שביקשו לפרסם את קורות החיים שלהם בלוח ההשמה, או שפנו דרך לוח ההשמה או בדרך אחרת כדי להגיש מועמדות למשרה מסוימת שפורסמה בלוח.

על המועמד יחולו המחויבויות הבאות:

  • המועמד מחויב לדיווח אמת בעת פירוט ניסיונו המקצועי, גילו, מקום מגוריו, שמו, וכל פרטים אחרים אודותיו - כפי שיוצגו באתר ו/או בעת שיחה עם בעל האתר או מי מטעמו.
  • המועמד מחויב לעדכן את בעל האתר במידה שקיבל פנייה לקיום פגישה, שיחה או ראיון עבודה מטעם כל חברה שהיא, בעקבות פרסום פרטיו בלוח ההשמה באתר.
  • במידה שהמועמד הופנה לשיחת היכרות, פגישה או ראיון עבודה עם חברה כלשהי באמצעות לוח ההשמה ו/או בעל האתר ו/או מי מטעמו, המועמד יהיה מחויב לעדכן את בעל האתר או נציג מוסמך מטעמו בתוצאות ההיכרות, הפגישה או ראיון העבודה.
  • במידה שהמועמד התקבל לעבודה בחברה מסוימת בעקבות פרסום כלשהו בלוח ההשמה באתר, יהיה מחויב לעדכן בכך את בעל האתר או נציג מוסמך מטעמו.
  • במידה שהמועמד נשאר בעבודה בחברה מסוימת למשך 3 חודשים לפחות בעקבות פרסום כלשהו בלוח ההשמה באתר, יהיה מחויב לעדכן בכך את בעל האתר או נציג מוסמך מטעמו.
  • במידה שהסתיימה העסקתו של המועמד מכל סיבה שהיא בחברה מסוימת אליה התקבל בעקבות פרסום כלשהו בלוח ההשמה באתר, יהיה מחויב לעדכן בכך את בעל האתר או נציג מוסמך מטעמו.
  • התנאים הנ"ל תקפים למשך 6 חודשים מרגע הפניית המועמד לחברה, וגם במקרה שהתחיל לעבוד בה בתפקיד אחר מזה שבנוגע אליו הופנה/פנה בתחילה.

מחויבויות החברות

חברות לצורך הסכם זה הם חברות ו/או ארגונים ו/או עסקים ו/או גופים שונים מכל סוג, המבקשים לפרסם משרות בלוח ההשמה שבאתר, או לפנות למועמדים שקורות החיים שלהם פורסמו באתר.

על החברות יחולו המחויבויות הבאות:

  • החברות מחויבות לדיווח אמת בנוגע לפרטי משרות אשר הן מבקשות לפרסם באתר, וכן בנוגע לפרטי החברה.
  • החברות מחויבות לחתום על הסכם ההתקשרות להשמה עם מצוינות לעסקים, אותו ניתן להוריד בלחיצה כאן ולעמוד בכל ההתחייבויות הכלולות בהסכם.

עדכונים לתנאים אלו

בעל האתר ו/או מי מטעמו רשאים לבצע שינויים בתנאים אלו על פי שיקול דעתם הבלעדי ובזמן שיראו לנכון.

עדכון התנאים יכנס לתוקף החל מיום עדכון מסמך זה ושינוי תאריך העדכון האחרון של התנאים בראש המסמך.

האחריות למעקב אחרי שינוי התנאים מוטלת על המבקרים באתר, ולמבקרים באתר ו/או למי מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו בעקבות שינויים שיחולו בתנאים אלו.